دارای حساب های ECN

exness forex broker این افتخار را دارد که به عنوان یکی از کارگزاران برتر در ارائه سرویس

حساب های  ای سی ان با کمترین اسپرد ممکن در بازار به مشتریان خود باشد

مفهوم ECN :

شبکه ارتباطات الکترونیک (ECN) یک سامانه الکترونیک برای سازماندهی و اجرای تراکنش هایی

جهت خرید و فروش سرمایه های مالی در بازار بین بانکی است. ECN الزاماً یک «تالار» یا شبکه

است که در آن تأمین کنندگان نقدینگی (به عنوان مثال، مؤسسات مالی عمده) و بازرگانان مستقل

تراکنش های تجاری را، بدون واسطه، بین خودشان اجرا می کنند.

سفارش های تجاری از کلیه شرکت کنندگان ECN در پایگاه داده ای سفارش های معمولی وارد می شود.

سفارش های متقابل (برای خرید و فروش) زمانی اجرا می شود که پارامترهای اولیه

(سرمایه، حجم، قیمت) با هم منطبق باشند. به این ترتیب اصل اولیه هر تالار ECN اجرا می شود – سامانه

به طور خودکار سفارش های منطبق را انتخاب و آنها را اجرا می کند.

 

مزایای اصلی سایت های ECN عبارتند از:

دسترسی به تجارت الکترونیک تقاضا برای اطمینان و ایمنی سامانه را به میزان قابل ملاحظه ای

افزایش می دهد. در وهله اول، این به معنای حفاظت از اطلاعات شرکت کنندگان و تراکنش های

تجاری است که آنها تکمیل کرده اند. به مسائل تضمین ایمنی ECN، توجه زیادی شده است.

از فناوری ویژه برای معتبر سازی کاربران، تشریک دسترسی و رمز گذاری اطلاعات استفاده می شود.

معروف ترین و بزرگ ترین تالارهای ECN عبارتند از

Currenex، HotSpotFXi، Integral، و FX Alliance (Fxall)

شرکت ما دسترسی به بازار بین بانکی از طریق سامانه ECN را برای مشتریان امکان پذیر می سازد.

اساس سامانه مذکور برنامه «انباشتگر» است که اجرای پیشنهادات مشتری به بهترین

قیمت در بین بسیاری از کارگزارها و بانک های معروف متصل به آن را هماهنگ می سازد.

سفارش های تجاری از کلیه شرکت کنندگان ECN در پایگاه داده ای سفارش های معمولی وارد می شود. سفارش های متقابل (برای خرید و فروش) زمانی اجرا می شود که پارامترهای اولیه

(سرمایه، حجم، قیمت) با هم منطبق باشند. به این ترتیب اصل اولیه هر تالار ECN

اجرا می شود – سامانه به طور خودکار سفارش های منطبق را انتخاب و آنها را اجرا می کند.

دارای حساب های ECN

مزایای اصلی سایت های ECN عبارتند از:

دسترسی به تجارت الکترونیک تقاضا برای اطمینان و ایمنی سامانه را به میزان قابل ملاحظه ای

افزایش می دهد. در وهله اول، این به معنای حفاظت از اطلاعات شرکت کنندگان و تراکنش های

تجاری است که آنها تکمیل کرده اند. به مسائل تضمین ایمنی ECN، توجه زیادی شده است.

از فناوری ویژه برای معتبر سازی کاربران، تشریک دسترسی و رمز گذاری اطلاعات استفاده می شود.

معروف ترین و بزرگ ترین تالارهای ECN عبارتند از Currenex، HotSpotFXi، Integral، و FX Alliance (Fxall).

شرکت ما دسترسی به بازار بین بانکی از طریق سامانه ECN را برای مشتریان امکان پذیر می سازد.

اساس سامانه مذکور برنامه «انباشتگر» است که اجرای پیشنهادات مشتری به بهترین قیمت در بین بسیاری از کارگزارها و بانک های معروف متصل به آن را هماهنگ می سازد.

روبوفارکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.